Patakaran sa refund

Nagbago ang iyong isip at hindi mo na gusto ang item?
Walang problema!
Mayroon kang 2 araw ng negosyon Mula sa pagtanggap upang ipaalam sa amin ang pagbabalik at 5 araw upang ipadala ito pabalik sa amin.

Makipag-ugnay sa amin nang direkta upang simulan ang proseso ng pagbabalik at upang makakuha ng aming address.

  • Mga pamamaraan ng contact:
Ang live chat
Email: info@minipcaffe.com
Ang aming social media (hanapin ang aming mga account ng social media sa ibaba).

  • Ang mga defective o patay na item ay ganap na mababago o mapalitan ng walang bayad sa pagbabalik.
Ang mga hindi defective items Bagong hindi ginagamit at hindi binuksa Para sa isang refund at ang 10% na pagbabalik ng bayad ay maglalapat (mga hindi nakakagawa lamang).

  • Kanselasyon ng order:
Maaari naming kanselahin lamang ang iyong order... Kung makipag-ugnay ka sa amin sa loob ng 30 min pagkatapos ng iyong pagbili.
Walang mga pagbubukod.