Chính sách hoàn tiền

Bạn đã thay đổi ý định và không muốn món đồ đó nữa?
Không vấn đề gì!
Bạn có 2 ngày làm việc từ khi nhận đến thông báo cho chúng tôi về sự trở lại và 5 ngày để gửi lại cho chúng tôi.

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để bắt đầu quá trình trả hàng và để lấy địa chỉ trả hàng của chúng tôi.

  • Phương thức liên hệ:
Cuộc trò chuyện trực tiếp
Email: info@minipcaffe.com
Phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi (tìm các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi bên dưới).

  • Các mặt hàng bị lỗi hoặc chết sẽ được hoàn trả đầy đủ hoặc thay thế miễn phí.
Các mặt hàng không bị lỗi phải được mới chưa bao giờ sử dụng và chưa mở để được hoàn lại tiền và sẽ áp dụng phí hoàn lại 10% (chỉ các mặt hàng không xác định).

  • Hủy đơn hàng:
Chúng tôi chỉ có thể hủy đơn đặt hàng của bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 phút sau khi mua hàng của bạn.
Không có ngoại lệ.