Chính sách hoàn lại tiền

Chính sách hoàn tiền và hủy đơn hàng: 

Bạn đã có sai sót? Bạn đã thay đổi ý định và không cần sản phẩm nữa? 

Không vấn đề gì! 

Chúng tôi có thể hủy đơn đặt hàng của bạn chỉ khi bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 phút sau khi mua hàng.
Không có ngoại lệ. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để bắt đầu quá trình hủy để được hoàn lại tiền, tiền hoàn lại sẽ được gửi trực tiếp đến phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng ban đầu. 

Phương thức liên hệ: 

  • Biểu tượng trò chuyện trực tiếp bên dưới (góc dưới cùng bên phải)
  • Email: info@minipcaffe.com 
  • Phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi (tìm các tài khoản xã hội của chúng tôi bên dưới - trang Facebook / Instagram của chúng tôi).

 

Cảm ơn bạn.