Bộ sưu tập: Các gói AMD

Mini PC dựa trên bộ vi xử lý AMD Ryzen 3, 5, 7 hoặc 9 ở bất kỳ cấu hình SSD và RAM nào. Máy tính mini của chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ như công việc Văn phòng, hoạt động công nghiệp, chơi game, thiết kế đồ họa và hơn thế nữa.

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $1,968.07 Đặt lại
$
$

3 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

3 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $1,968.07

$
$

3 sản phẩm