Bộ sưu tập: Elektra

Elektra được thành lập tại Treviso, một nơi mà truyền thống thủ công đã được kết hợp hoàn hảo với các loại vải gần đây của các công ty công nghệ cao. Elektra đã tìm cách giải thích sự cân bằng hấp dẫn này, áp dụng nó hàng ngày vào việc sản xuất máy pha cà phê.

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $2,675.65 Đặt lại
$
$

4 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

4 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $2,675.65

$
$

4 sản phẩm