Bộ sưu tập: PC mini

Máy tính mini dựa trên bộ xử lý Intel và AMD phổ biến nhất: Máy tính mini i3, i5 PC mini, i7 Máy tính mini, i9 PC mini, PC mini AMD Ryzen với cả Đồ họa Intel và Nvidia ở mọi cấu hình SSD và RAM. Máy tính mini của chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ như công việc Văn phòng, vận hành công nghiệp, chơi game, thiết kế đồ họa, v.v.


Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $3,199.45 Đặt lại
$
$

103 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

103 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $3,199.45

$
$

103 sản phẩm